UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2014-2018

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  18-10-2018 | 08:46
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2018 | 08:46
data wytworzenia dokumentu:  18-10-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Uchwała nr XLVII 368 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Uchwała nr XLVII 369 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027

Uchwała nr XLVII 370 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie

Uchwała nr XLVII 371 2018 w sprawire wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr XLVII 372 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica

Uchwała nr XLVII 373 2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernica i ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała XLVII 374 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I – od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej"

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności