UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2014-2018

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  08-03-2018 | 10:25
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2018 | 14:54
data wytworzenia dokumentu:  08-03-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

1)      XXXIX/317/2018 w spawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;

2)      XXXIX/318/2018 w spawie dopłaty do ceny taryfowej dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków;

3)      XXXIX/319/2018 w spawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. na lata 2018-2021;

4)      XXXIX/320/2018 w spawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzyków;

5)      XXXIX/321/2018 w spawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka;

6)      XXXIX/322/2018 w spawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka;

7)      XXXIX/323/2018 w spawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wrocławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP” w roku 2018;

8)      XXXIX/324/2018 w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2018 r.;

9)      XXXIX/325/2018 w spawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernica;

10)  XXXIX/326/2018 w spawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach.

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności