UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2014-2018

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  11-01-2018 | 13:49
data ostatniej modyfikacji:  11-01-2018 | 13:49
data wytworzenia dokumentu:  11-01-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Uchwała nr XXXVII/306/2017w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok


Uchwała nr XXXVII/307/2018 w sprawie wydatków budżetowych,, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017


Uchwała nr XXXVII/308/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2017r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”


Uchwała nr XXXVII/309/2017   w sprawie dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Czernica jest organem rejestrującym


Uchwała nr XXXVII/310/2017 w sprawie budżetu Gminy Czernica na  2018 rok


Uchwała nr XXXVII/311/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernicy na lata 2018-2027


Uchwała nr XXXVII/312/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności