UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2014-2018

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  29-11-2017 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  29-11-2017 | 15:03
data wytworzenia dokumentu:  29-11-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Uchwała nr XXXV/281/2017 w sprawie udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław - Jelcz-Laskowice

Uchwała nr XXXV/282/2017 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Czernica na lata 2017-2022

Uchwała nr XXXV/283/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok

Uchwała nr XXXV/284/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Uchwała nr XXXV/285/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/240/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 24 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.:” Remont drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+915 – 10+950”

Uchwała nr XXV/286/2017 w sprawie zmiany uchwały XXXII/268/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”

Uchwała nr XXXV/287/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica

Uchwała nr XXXV/288/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach

Uchwała nr XXXV/289/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ratowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Ratowicach

Uchwała nr XXXV/290/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich i Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Szkołę Podstawową im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej

Uchwała nr XXXV/291/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, Gmina Czernica

Uchwała nr XXXV/292/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, Gmina Czernica


Uchwała nr XXXV/293/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy „Jabłoniowa w miejscowości Nadolice Wielkie

Uchwała nr XXXV/294/2017 w sprawie nadania nazw ulic „Bażantowa” i „Lisia” w miejscowości Nadolice Wielkie

Uchwała nr XXXV/295/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy „Ziołowa” w miejscowości Nadolice Małe

Uchwała nr XXXV/296/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy „Groszkowa” w miejscowości Wojnowice

Uchwała nr XXXV/297/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Dobrzykowice

Uchwała nr XXXV/298/2017 w sprawie nadania nazw ulic „Jaworowa” i „Skowronia” w miejscowości Gajków


Uchwała nr XXXV/299/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

Uchwała nr XXXV/300/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice(północ), Gmina Czernica
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności