UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2014-2018

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  01-09-2017 | 11:43
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2017 | 11:43
data wytworzenia dokumentu:  01-09-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej


Uchwała nr XXXIII/269/2017 - określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej oraz w sprawie przejęcia należności i zobowiązań po włączeniu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy,

Uchwała Nr XXXIII/270/2017 - określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej oraz w sprawie przejęcia należności i zobowiązań po włączeniu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim,

Uchwała Nr XXXIII/271/2017 - uchylenia uchwały nr 9/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobrzykowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy działkom nr 396/2, 15/2 w Dobrzykowicach,

Uchwała Nr XXXIII/272/2017 - uchylenia uchwały nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamieniec Wrocławski z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy dla części działki nr 31/12 w Kamieńcu Wrocławskim,

Uchwała Nr XXXIII/273/2017 -  uchylenia uchwały nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wojnowice z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy działce nr 85/8 w Wojnowicach,


Uchwała Nr XXXIII/274/2017 - zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok,


Uchwała Nr XXXIII/275/2017 - w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica,

Uchwała Nr XXXIII/276/2017 - udzielenia pomocy finansowej w formie  dotacji celowej Gminie Czersk na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach,

Uchwała Nr XXXIII/277/20017 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice zachód

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności