UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2014-2018

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

data publikacji:  31-05-2017 | 15:03
data ostatniej modyfikacji:  31-05-2017 | 15:03
data wytworzenia dokumentu:  31-05-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Uchwała nr XXX/240/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn: „Remont drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+915 – 10+950”.

Uchwała nr XXX/241/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/147/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrząstawa Wielka”.

Uchwała nr XXX/242/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr XXX/243/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek wsparcia dziennego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy.

Uchwała nr XXX/244/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok.

Uchwała nr XXX/245/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czernica.

Uchwała nr XXX/246/2017 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach imienia Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Uchwała nr XXX/247/2017 w sprawie zwolnienia od obowiązku zyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu Gminy Czernica.

Uchwała nr XXX/248/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy „Jeszkowicka” w miejscowości Nadolice Wielkie.


Uchwała nr XXX/249/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy „Festynowa” w miejscowości Kamieniec Wrocławski.
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności