ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2008

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 59 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 60 08.11.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 61 08.11.2015
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od ANR oddział terenowy we Wrocławiu do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 62 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 63 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 64 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 65 08.11.2015
w sprawie dofinansowania form doskonalenia nauczycieli   więcej »»»
Zarządzenie nr 66 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 67 08.11.2015
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego zakładu gospodarki komounalnej Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 68 08.11.2015
w sprawie projektu budżetu na rok 2009   więcej »»»
Zarządzenie nr 69 08.11.2015
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   więcej »»»
Zarządzenie nr 69 08.11.2015
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   więcej »»»
Zarządzenie nr 70 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 71 08.11.2015
w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Gminy Czernica za szczególne osiągnięcia w pracy w 2008 roku   więcej »»»
Zarządzenie nr 72 08.11.2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej   więcej »»»
Zarządzenie nr 73 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 74 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 75 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 76 08.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego   więcej »»»
Zarządzenie nr 77 08.11.2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu samodzielnego lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności