ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2008

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 39 08.11.2015
w sprawie przeprowadzenia odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 40 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 41 08.11.2015
w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 42 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 43 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 44 08.11.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 45 08.11.2015
w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji   więcej »»»
Zarządzenie nr 46 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 47 08.11.2015
w sprawie przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 48 08.11.2015
w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Czernicy do prowadzenia wywiadua limentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego u dłużnika aliemantacyjnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 49 08.11.2015
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2009 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 50 08.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 51 08.11.2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 52 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot celowych przyznanych gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 53 08.11.2015
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka   więcej »»»
Zarządzenie nr 54 08.11.2015
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała   więcej »»»
Zarządzenie nr 55 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 56 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 57 08.11.2015
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 58 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności