ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2008

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 20 08.11.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 21 08.11.2015
w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 22 08.11.2015
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania   więcej »»»
Zarządzenie nr 22 08.11.2015
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania   więcej »»»
Zarządzenie nr 23 08.11.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2007 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 24 08.11.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 25 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 26 08.11.2015
w sprawie powołania operatora Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Chrząstawie Wielkiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 27 08.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 28 08.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej   więcej »»»
Zarządzenie nr 29 08.11.2015
w sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 30 08.11.2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 31 08.11.2015
w sprawie uruchomienia monitoringu proaktywnego i reaktywnego sieci teleinformatycznej na terenie Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 32 08.11.2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 33 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica POBIERZ PDF   więcej »»»
Zarządzenie nr 34 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót przy przebudowie dróg gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 35 08.11.2015
w sprawie ustalenia zasad zwrotu środków finansowych za sterylizację psów   więcej »»»
Zarządzenie nr 36 08.11.2015
w sprawie powołania nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 37 08.11.2015
w sprawie powołania Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 38 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności