ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2008

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 1 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowalnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 2 08.11.2015
w sprawie udzielenia zaliczek stałych na cały rok kalendarzowy   więcej »»»
Zarządzenie nr 3 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 4 08.11.2015
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń w 2008 roku w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 5 08.11.2015
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 6 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 7 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 8 08.11.2015
w sprawie powołania Komisji do negocjacji wysokości odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne   więcej »»»
Zarządzenie nr 9 08.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych   więcej »»»
Zarządzenie nr 10 08.11.2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 11 08.11.2015
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej w Czernicy w roku 2008   więcej »»»
Zarządzenie nr 12 08.11.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 13 08.11.2015
w sprawie powołania nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 13 08.11.2015
w sprawie powołania nauczyciela pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 14 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 15 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 16 08.11.2015
w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do podpisywania dokumentów związanych z dofinansowaniem realizacji projektów   więcej »»»
Zarządzenie nr 17 08.11.2015
w sprawie powołania nauczyciela pełniącego Dyrektora Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 18 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 19 08.11.2015
w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Czernicy   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności