ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2009

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 40 08.11.2015
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 41 08.11.2015
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 42 08.11.2015
w sprawie powołanie Gminnego Zespołu ds. oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych w skutek gwałtownych opadów deszczu w lipcu 2009 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 43 08.11.2015
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 44 08.11.2015
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 45 08.11.2015
w sprawie powierzenia wykonywania zadań służby BHP w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 46 08.11.2015
w sprawie powołania do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 47 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 48 08.11.2015
w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 49 08.11.2015
w sprawie powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 50 08.11.2015
w sprawie powołanie Dyrektora Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 51 08.11.2015
w sprawie przekazania sołectwu Jeszkowice składników mienia komunalnego do korzystania na wniosek Rady Sołeckiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 52 08.11.2015
w sprawie powołania komisji Weryfikacyjnej   więcej »»»
Zarządzenie nr 53 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 54 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 55 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 56 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 57 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 58 08.11.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2009 z dnia 14.04.2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami   więcej »»»
Zarządzenie nr 59 08.11.2015
w sprawie umorzenia w części opłaty z tytułu wyłapania dwóch psów rasy hasky i dalszego z nimi postępowania   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności