ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2009

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 21 15.10.2015
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami   więcej »»»
Zarządzenie nr 22 15.10.2015
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 23 08.11.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 23 08.11.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 24 08.11.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»
Zarządzenie nr 25 08.11.2015
w sprawie zmiany nieruchomości   więcej »»»
Zarządzenie nr 26 08.11.2015
w sprawie powołania operatorów komisji wyborczych   więcej »»»
Zarządzenie nr 27 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 28 08.11.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za rok 2008   więcej »»»
Zarządzenie nr 29 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot celowych przyznanych Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 30 08.11.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 31 08.11.2015
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości   więcej »»»
Zarządzenie nr 32 08.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych   więcej »»»
Zarządzenie nr 33 08.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 34 08.11.2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 35 08.11.2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 36 08.11.2015
w sprawie zmiany kwot celowych przyznanych gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 37 08.11.2015
w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro   więcej »»»
Zarządzenie nr 38 08.11.2015
w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych   więcej »»»
Zarządzenie nr 39 08.11.2015
w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności