ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2009

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 1 15.10.2015
w sprawie udzielenia zaliczek stałych na cały rok kalendarzowy   więcej »»»
Zarządzenie nr 2 15.10.2015
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 3 15.10.2015
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Czernic oraz planów finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 4 15.10.2015
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych przy wykonaniu kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"   więcej »»»
Zarządzenie nr 5 15.10.2015
w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń w 2009 roku w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 6 15.10.2015
w sprawie ustalenia zasad zwrotu środków finansowych za sterylizację psów   więcej »»»
Zarządzenie nr 7 15.10.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 17/1 o powierzchni 260 m2 w obrębie Nadolice Małe   więcej »»»
Zarządzenie nr 8 15.10.2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 9 15.10.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 211/29 o powierzchni 721 m2 w obrębie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 10 15.10.2015
w sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 11 15.10.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działki nr 164/12, 164/13 o powierzchni ogółem 98 m2 w obrębie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 12 15.10.2015
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 13 15.10.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 14 15.10.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 15 15.10.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu użytkowego nr 4 w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Wojska Polskiego 4 w obrębie Czernica na rzecz dotychczasowego najemcy   więcej »»»
Zarządzenie nr 16 15.10.2015
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej położonej we wsi Chrząstawa Wielka   więcej »»»
Zarządzenie nr 17 15.10.2015
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej położonej we wsi Jeszkowice   więcej »»»
Zarządzenie nr 18 15.10.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 19 15.10.2015
w sprawie powołania komisji do negocjacji wysokości służebności przesyłu w związku z budowa linii energetycznej 400KV na gruntach Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 20 15.10.2015
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności