Materiały na sesję 26 czerwca 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY CZERNICA -2015

Projekt uchwały 24.06.2015
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 24.06.2015
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 24.06.2015
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert   więcej »»»
Projekt uchwały 24.06.2015
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania...   więcej »»»
Projekt uchwały 24.06.2015
w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Chrząstawa Wielka   więcej »»»
Projekt uchwały 24.06.2015
w sprawie ustalenia nazwy wsi we wsi Gajków   więcej »»»
Projekt uchwały 24.06.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2014 rok   więcej »»»
Projekt uchwały 24.06.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2015 rok.   więcej »»»
Projekt uchwały 25.06.2015
zmiany WPF na lata 2015-2021   więcej »»»
Projekt uchwały 26.06.2015
w sprawie zmiany uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»
Projekt uchwały 26.06.2015
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czernicy.   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności