Materiały na sesję 29 maja 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY CZERNICA -2015

Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
nadania nazw ulic we wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie nadania nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/108/2008 Rady Gminy Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie zmiany uchwały nr VI/27/99 Rady Gminy Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie przy ulicy Żurawiej, gmina Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/206/2009 Rady Gminy Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Gajowej, gmina Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   więcej »»»
Projekt uchwały 27.05.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2015 rok   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności