Materiały na sesję 29 kwietnia 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY CZERNICA -2015

Projekt uchwały 16.04.2015
zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok   więcej »»»
Projekt uchwały 16.04.2015
zmiany uchwały XL/385/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30.10.2014 r. w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi…   więcej »»»
Projekt uchwały 16.04.2015
przyjęcia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „Program Profilaktyki Zakażeń HPV w Gminie Czernica”,   więcej »»»
Projekt uchwały 16.04.2015
zmieniającej Statut Gminy Czernica,   więcej »»»
Projekt uchwały 16.04.2015
zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 16.04.2015
zmiany uchwały nr XVIII/142/2000 Rady Gminy Czernica z dnia 15.12.2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica,   więcej »»»
Projekt uchwały 16.04.2015
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok,   więcej »»»
Projekt uchwały 16.04.2015
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica na lata 2015-2019,   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności