Rejestr umów 2015

Rejestr umów

Lp Data zawarcia Przedmiot Wykonawca Termin wykonania Kwota PLN
41 04.05.2015 Usunięcie kolizji słupa n/n z projektowaną przebudową drogi, na skrzyżowaniu ulic Cichy Kącik i Kolejowej w Kamieńcu Wrocławskim VEII Sp. z o.o. spółka komandytowa (ul. Miłostowska 3/1, Wrocław) 06.07.2015 10 455,00
42 05.05.2015 Remont lokalu socjalnego w Czernicy AL-JACH Jacek Włoszczyński (ul. Złotostocka 9a, Wrocław) 08.06.2015 11 700,00
43 05.05.2015 Remont podłoża wraz z wymianą nawierzchni na placu zabaw w Jeszowicach SOŁT-KOP MARCIN SOŁTYŃSKI (ul. Lipowa 18, Nadolice Wielkie) 29.05.2015 10 762,50
44 12.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika”, pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz roli inwestora zastępczego nad zadaniem in BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. z o.o. (ul. Klonowa 10, Kamieniec Wrocławski) 10.08.2015 18 835,00
45 18.05.2015 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do budowy oświetlenia ulicznego ul. Wiśniowej i Morelowej w Czernicy FHU MIKAR Miłosz Ruszel (ul. Chopina 2a, Oleśnica) 18.11.2015 4 551,00
46 26.05.2015 Remont cząstkowy betonem asfaltowym na gorąco nawierzchni jezdni dróg gminnych Karolina Stefaniuk A.R.-BIT Spółka komandytowa (ul. Przemkowska 18, Wrocław) 26.06.2015 27 000,00
47 01.06.2015 Audyt wewnętrzny w Gminie Czernica oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych SEMPER AUDYT KRZYSZTOF PALIWODA (ul. Oliwkowa 59, Dobrzykowice) 31.12.2017 38 130,00
48 05.05.2015 Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Czernicy RWB Remigiusz Żłobiński (ul. Truskawkowa 5, Jeszkowice) 24.07.2015 5 439,12
49 21.05.2015 Instalacja opomiarowania zużycia energii cieplnej w ramach termomodernizacji budynków komunalnych Gminy Czernica FRANCISZEK ORLEAŃSKI USŁUGI HYDRAULICZNE (ul. Hirszfelda 1G/4, Jelcz-Laskowice) 30.06.2015 95 680,47
50 21.05.2015 Nadzór inwestorski nad instalacją opomiarowania zużycia energii cieplnej w ramach termomodernizacji budynków komunalnych Gminy Czernica ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI EKO-PROJEKT PAWEŁ WIŚNIEWSKI (ul. Pl. Targowy 5/3, Mirsk) 30.06.2015 2 392,01
51 05.05.2015 Wykonanie map do celów projektowych terenów kolejowych dz. 508 - obręb Chrząstawa Mała i 358/1 - obręb Czernica, gmina Czernica, niezbędnych do aktualizacji uzgodnień związanych z przejściem rurociągów tłocznych przez tereny kolejowe w ramach zadania pole TOMASZ SOBCZAK Geodezja GEOCAD (ul. Kościuszki 135/122, Wrocław) 10.06.2015 2 952,00
52 05.05.2015 Wykonanie aktualizacji uzgodnień związanych z przejściem rurociągów tłocznych przez tereny kolejowe oraz zarządzane przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, w ramach zadania polegającego na budowie rurociągu ciśnieniowego ścieków z Czernicy do Wojnowic i Chr Jerzy Wartalski Biuro Projektowe KANWOD (ul. Długa 4A, MIłoszyce) 20.06.2015 4 920,00
53 25.05.2015 Remont cząstkowy – powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami („patcher”) nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie gminy Czernica polegający na remoncie ubytków i wybojów Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. (ul. Oławska 26a, Brzeg) 06.07.2015 78 720,00
54 26.05.2015 Instalacja opomiarowania zużycia energii cieplnej w ramach termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy LECH BRONOWICKI V-PROJEKT (ul. Żeromskiego 13/4, Brzeg) 30.06.2015 39 200,10
55 26.05.2015 Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi (remont cząstkowy – powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami („patcher”) oraz uzupelnienie betonem asfaltowym BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. z o.o. (ul. Klonowa 10, Kamieniec Wrocławski) 26.06.2015 2 460,00
56 08.06.2015 Przebudowa ul. Poziomkowej w Chrząstawie Małej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych ZBIGNIEW ZIAJKA Przedsiębiorstwo Drogowe (ul. Chałupnicza 21, Wrocław) 08.09.2015 171 321,41
57 08.06.2015 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyków – Nadolice Wielkie, gmina Czernica MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA (Wilczyce, ul. Wilczycka 5, Wrocław) 17.08.2015 176 423,82
58 25.05.2015 Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Gminy Czernica, w ramach programu NFOŚiGW część II - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest EKO MIX Konstanty Spurek (ul. Grabiszyńska 163, Wrocław) 14.08.2015 10 880,30
59 08.06.2015 Nadzór inwestorski przebudową ul. Poziomkowej w Chrząstawie Małej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. z o.o. (ul. Klonowa 10, Kamieniec Wrocławski) 08.09.2015 2 460,00
60 08.06.2015 Nadzór inwestorski nad modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyków – Nadolice Wielkie, gmina Czernica BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA SP. z o.o. (ul. Klonowa 10, Kamieniec Wrocławski) 17.08.2015 1 968,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności