Materiały na sesję 18 marca 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ RADY GMINY CZERNICA -2015

Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek Międzygminny Ślęza-Oława"   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernic na 2015 rok.   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Jeszkowice   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Małe   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Wojnowice   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czernica, uchwalonego uchwałą nr VII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r.   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie wprowadzenia Programu Czernicka Karta Dużej Rodziny 3+   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Czernica   więcej »»»
Projekt uchwały 06.03.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2015 rok   więcej »»»
Projekt uchwały 16.03.2015
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica nalata 2015 - 2021   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności