Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych


Sukcesywna dostawa mieszanki granitowej 04.03.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Modernizacja ulicy Głównej w miejscowości Gajków, gmina Czernica 09.03.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej 30.03.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3 - ocieplenie budynku 30.03.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach 07.05.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Przebudowa ul. Poziomkowej w Chrząstawie Małej i ul. Słonecznej w Nadolicach Małych 07.05.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzyków - Nadolice Wielkie, gmina Czernica 07.05.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych 27.05.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrząstawie Małej 29.05.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach (drugi przetarg) 03.06.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ratowicach 12.06.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń parteru, I i II piętra w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy 30.06.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
OSP CHRZĄSTAWA WIELKA: Zakup nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstawie Wielkiej 09.07.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – podniesienie terenu 24.07.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Czernica i Wrocławia 29.07.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach 08.09.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Opracowanie Projektu wykonawczego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach 01.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika 12.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach 15.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawę artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy – z podziałem na zadania - części I – VIII 04.12.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności