Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  22-12-2015 | 13:34
data ostatniej modyfikacji:  22-12-2015 | 13:34
Zawiadomienie o wyborze oferty 22.12.2015, 13:01

 

Czernica, dnia 22.12.2015r.

GKiI.271.2.20.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1

 w Czernicy – z podziałem na zadania - części I – VIII

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy: 


Część I

1) Postępowanie w Części I - Dostawa mięsa i produktów mięsnych zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

1

FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "PODOLSKI”
Lutomek 18
64-410 Sieraków

46 463,45

 

Część II

1) Do realizacji zamówienia w CZĘŚCI II - Dostawa różnych artykułów żywnościowych, wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez wykonawcę:

PHUP MIMAR Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogoziński 1/1

51-116 Wrocław

za cenę brutto: 38 233,32

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Punktacja

4

PIEKARNIA "LIPIANIN" GW LIPIANIN
49-351 Przylesie 32

42 367,81

90,24

6

PHUP MIMAR Marian Sopinka
ul. Zaułek Rogoziński 1/1
51-116 Wrocław

38 233,32

100

 

Część III

1) Do realizacji zamówienia w CZĘŚCI III - Dostawa produktów mleczarskich, wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez wykonawcę:

PHUP MIMAR Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogoziński 1/1

51-116 Wrocław

za cenę brutto: 13 900,95 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Punktacja

6

PHUP MIMAR Marian Sopinka
ul. Zaułek Rogoziński 1/1 51-116 Wrocław

13 900,95

100,00

 

 

Część IV

1) Do realizacji zamówienia w CZĘŚCI IV - Dostawa warzyw, owoców świeżych, wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez wykonawcę:

PHUP MIMAR Marian Sopinka

ul. Zaułek Rogoziński 1/1

51-116 Wrocław

za cenę brutto: 35 197,32 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Punktacja

6

PHUP MIMAR Marian Sopinka
ul. Zaułek Rogoziński 1/1 51-116 Wrocław

35 197,32

100,00

 

Część V

1) Do realizacji zamówienia w CZĘŚCI V - Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich, wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez wykonawcę:

PIEKARNIA "LIPIANIN"

GW LIPIANIN

49-351 Przylesie 32

za cenę brutto: 6 940,10

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Punktacja

4

PIEKARNIA "LIPIANIN"
GW LIPIANIN
49-351 Przylesie 32

6 940,10

100,00

5

Piekarnio-Ciastkarnia Andrzej Brudnik
ul. Polna 103
55-220 Jelcz-Laskowice

 6558,32 zł - oferta odrzucona

 

Część VI

1) Do realizacji zamówienia w CZĘŚCI VI - Dostawa mrożonych warzyw i owoców, dżemów oraz ryb mrożonych, wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez wykonawcę:

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o.

ul. Małopanewska 6

54-212 Wrocław

za cenę brutto: 15 258,85 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Punktacja

7

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o.
ul. Małopanewska 6
54-212 Wrocław

15 258,85

100,00

 

 

Część VII

Postępowanie w Części VII - Dostawa jaj zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Część VIII

1) Do realizacji zamówienia w CZĘŚCI VIII - Garmażerka świeża, wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez:

Zakład Wyrobów Garmażeryjnych  Aneta Michalska - Kuch

Al. Gen. Hallera 40A

53-324 Wrocław

za cenę brutto: 24 575,25 

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Punktacja

2

Zakład Usługowo – Produkcyjny Krzysztof Kozłowski
ul. Kościerzyńska 5
51-416 Wrocław

23 008,65 zł - oferta odrzucona

3

Zakład Wyrobów Garmażeryjnych  Aneta Michalska - Kuch
Al. Gen. Hallera 40A
53-324 Wrocław

24 575,25

100,00

 

 

 

 

Zamieszczono na:

1)        tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)        www.bip.czernica.pl

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności