Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  21-10-2015 | 11:14
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2015 | 11:14
Zawiadomienie o wyborze oferty 21.10.2015, 11:11

Czernica, dnia 21.10.2015r.

GKiI.271.2.16.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę pn. Opracowanie „Projektu wykonawczego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach”

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA”

Pracownia Architektoniczna - Architekci & Inżynierowie

ul. Święciańska 6

61-132 Poznań

za cenę brutto: 172 200,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (PLN)

Punktacja

w kategorii cena

Termin realizacji (skrócenie realizacji; w dniach)

Punktacja

w kategorii termin realizacji (skrócenie realizacji)

Łączna punktacja

1

SIERGIEJ Studio Architektury
Grzegorz Siergiej
ul. Puszczykowska 11/1
50-559 Wrocław

295 200,00

Oferta odrzucona

2

Pracownia Projektowa „FORMAT”
Hanna Cichoń
ul. Mickiewicza 20b/2
58-500 Jelenia Góra
Pracownia Architektoniczna arch. Emilia Rodzińska
ul. Tczewska 14/16
51-429 Wrocław

216 480,00

71,59

60

10

81,59

3

Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA”
Pracownia Architektoniczna - Architekci & Inżynierowie
ul. Święciańska 6
61-132 Poznań

172 200,00

90,00

0

0

90,00

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności