Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  09-10-2015 | 11:46
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2015 | 11:46
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach 09.10.2015, 11:11

Czernica, dnia 09.10.2015r.

GKiI.271.2.17.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy: 

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 14 złożoną przez wykonawcę:

FIRMA USŁUGOWA

MONIKA NOWAK

ul. Mickiewicza 15

57-500 Bystrzyca Kłodzka

za cenę brutto: 2 650 069,80 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 80/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto w zł

Termin gwarancji i rękojmi

Punktacja (kryterium cena)

Punktacja (kryterium termin gwarancji i rękojmi)

Łączna punktacja

1

ZRUG Zabrze S.A.
ul. Magazynowa 6
41-807 Zabrze

5 977 789,97

36

39,90

6

45,90

2

KANWOD
Wiesław Tarczyński
Węglew 218
62-590 Golina

2 843 294,31

60

83,88

10

93,88

3

WODROL
Teodor Świątecki
ul. Wilczycka 14
55-093 Kiełczów

2 937 240,00

60

81,20

10

91,20

4

KONSORCJUM FIRM: "BUSKOPOL" S.A.
ul. Kilińskiego 41
28-100 Busko-Zdrój (lider)
MERBED Sp. z o.o.
ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole (partner)

3 109 350,46

60

76,71

10

86,71

5

Zakład Instalacyjno Sanitarny Artur Gołębiewski
Sinarzewo 59
87-705 Siniarzewo

2 924 866,61

60

81,54

10

91,54

6

Zakład Instalacyjno-Budowlany "ISAN-BUD"
Leszek Wołowiec
ul. Opolska 40
49-100 Niemodlin

3 606 250,71

60

66,14

10

76,14

7

KONSORCJUM FIRM:
MPM Development Sp. z o.o. i Famel
Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1
46-100 Namysłów

3 977 426,93

60

59,96

10

69,96

8

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
"EKO-WOD" Sp. z o.o.
ul. Towarowa 12-14
58-100 Świdnica

2 880 066,43

60

82,81

10

92,81

9

PEBUD Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 16/18
54-436 Wrocław

3 575 694,51

60

66,70

10

76,70

10

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 254
59-220 Legnica

3 422 965,40

60

69,68

10

79,68

11

ATA-TECHNIK Sp. z o.o. SKA
Osiedle Cechowe 31
64-840 Budzyń

4 506 300,75

60

52,93

10

62,93

12

ENERGY INVESTORS GROUP Sp. z o.o.
Al.
Szucha 8/Ivp
00-582 Warszawa

2 700 195,00

60

88,33

10

98,33

13

INSTALBUD Sp. z o.o.
ul. Boya - Żeleńskiego 6A
35-105 Rzeszów

3 504 865,01

60

68,05

10

78,05

14

Firma Usługowa
Monika Nowak
ul. Mickiewicza 15
57-500 Bystrzyca Kłodzka

2 650 069,80

60

90,00

10

100,00

15

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. Południowa 1
56-400 Oleśnica

2 818 137,93

48

84,63

8

92,63

16

EL-SAN-BUD s.c.
Adam Jaskuła i Wspólnicy
ul. Fabryczna 27-29
55-220 Jelcz-Laskowice

3 751 513,07

60

63,58

10

73,58

17

DDTHERM Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 9
47-171 Rozmierka

3 061 112,18

60

77,91

10

87,91

18

PROSSPOL Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej 17
42-160 Krzepice

3 499 072,91

60

68,16

10

78,16

19

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno Montażowych "EXPRIM" Sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 22
52-315 Wrocław

5 205 736,27

36

45,82

6

51,82

20

KONSORCJUM FIRM:
Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne
w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Melioracyjna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie (lider)
Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN
Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Sp. j.
ul. 3 Maja 8B
57-410 Ścinawka Średnia (partner)
JATAX Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 24
57-300 Kłodzko (partner)

4 565 092,80

60

52,25

10

62,25

 

 Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności