Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  15-07-2015 | 13:09
data ostatniej modyfikacji:  15-07-2015 | 13:09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 15.07.2015, 13:01

Czernica, dnia 15.07.2015r.

GKiI.271.2.12.2015.KM

  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń parteru, I i II piętra budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy

 
                 Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

UZASADNIENIE

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.07.2015r. do godz. 9:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności