Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  01-09-2015 | 12:08
data ostatniej modyfikacji:  01-09-2015 | 12:08
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.09.2015, 12:12

Czernica, dnia 01.09.2015r.

GKiI.271.2.11.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ratowicach

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę:

BUDMEL Korty Boiska Sportowe Tomasz Molus

ul. Młynarska 30

55-100 Trzebnica

za cenę brutto: 348 090,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena ofertowa

(zł brutto)

Punktacja w kryterium cena

Termin gwarancji i rękojmi

(miesiące)

Punktacja w kryterium termin gwarancji i rękojmi

Łączna punktacja

1

BUD-ZIEM Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 21

58-125 Pszenno

399 5063,41

-

48

-

Oferta odrzucona

2

BUDMEL Korty Boiska Sportowe Tomasz Molus

ul. Młynarska 30

55-100 Trzebnica

348 090,00

90

60

10

100

3

IKAEM GROUP Mariusz Budzanowski

ul. Plac Szkolny 3

56-100 Wołów

402 065,38

77,92

60

10

87,92

4

Przedsiębiorstwo Budowlane COMPLEX-BUD Leon Szuturma

ul. Wiśniowa 2

55-230 Jelcz-Laskowice

404 670,00

-

48

-

Oferta odrzucona

5

INTERHALL Sp. z o.o.

ul. Józefowska 6

40-144 Katowice

377 879,22

82,90

60

10

92,90

6

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4

41-923 Bytom

365 491,30

85,71

60

10

95,71

7

SALTEX EUROPA Sp. z o.o.

ul. Sudecka 106a

53-129 Wrocław

365 930,54

-

60

-

Oferta odrzucona

 

 

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności