Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  18-06-2015 | 12:24
data ostatniej modyfikacji:  18-06-2015 | 12:24
Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. nr 207/4 w Chrząstawie Małej 18.06.2015, 12:12

Czernica, dnia 18.06.2015r.

GKiI.271.2.9.2015.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKSPORT IMPORT

Władysław Skiba

Ul. Poziomkowa 14

56-300 Milicz

z ceną brutto: 348 360,60 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 60/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Punktacja – kryterium cena ofertowa

Punktacja – kryterium termin gwarancji i rękojmi

Punktacja ogółem

1

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło

Ul. Kamieńskiego 120/1

51-124 Wrocław

22,31

10

32,31

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKSPORT IMPORT Władysław Skiba

Ul. Poziomkowa 14

56-300 Milicz

90

10

100

3

PPHU MARKO Marek Bernacki

Gajków ul. Poprzeczna 6

55-002 Kamieniec Wrocławski

73,95

10

83,95

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności