Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  25-06-2015 | 08:45
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2015 | 08:45
Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych 25.06.2015, 08:08

Czernica, dnia 25.06.2015r.

GKiI.271.2.8.2015.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej w Nadolicach Małych

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

ETEC Sp. z o.o.

Ul. Kluczewska 2

32-300 Olkusz

za cenę brutto: 245 746,46 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 46/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena ofertowa

(zł brutto)

Punktacja – kryterium cena ofertowa

Termin gwarancji i rękojmi

(miesiące)

Punktacja – kryterium termin gwarancji i rękojmi

Punktacja ogółem

1

ETEC Sp. z o.o.

Ul. Kluczewska 2

32-300 Olkusz

245 746,46

86,24

60

10

96,24

2

WIKONT SP. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 4

63-900 Rawicz

285 975,00

74,11

48

8

82,11

3

VOLT-TIM Rudnicki Dariusz

Ul. Czereśniowa 8

55-100 Trzebnica

263 220,00

(po poprawieniu ceny ofertowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp)

Oferta odrzucona

36

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

4

TELNET Sp. z o.o. Sp.K

Ul. Ogrodowa 82

Bielany Wrocławskie

235 483,50

90

36

6

96,00

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADAMEX s.c.

Ul. Bobrzańska 12

59-220 Legnica

282 285,00

75,08

60

10

85,08

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności