Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  01-06-2015 | 10:39
data ostatniej modyfikacji:  01-06-2015 | 10:39
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 01.06.2015, 10:10

Czernica, dnia 29.05.2015r.

GKiI.271.2.5.2015.KM

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Docieplenie rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach

 

 

 

                Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty (323 810,39 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 300 000 zł brutto.

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności