Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  17-04-2015 | 11:20
data ostatniej modyfikacji:  17-04-2015 | 11:20
Zawiadomienie o wyborze oferty 17.04.2015, 11:11

Czernica, dnia 17.04.2015r.

GKiI.271.2.4.2015.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
w Czernicy, ul. Kolejowa 3 – ocieplenie budynku

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez wykonawcę:

NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek

Ul. Zdroje 10C

46-300 Olesno

za cenę brutto: 271 955,83 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 83/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Punktacja

w kategorii cena

Punktacja

w kategorii termin gwarancji

Punktacja ogółem

1

MAR-PIS Sp. z o.o.

Ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław

64,42

10

74,42

2

Zakład Ogólnobudowlany Czesław Zaliński, Zenon Byra, Karol Caliński s.c.

Ul. Spacerowa 10

56-400 Olesno

75,59

10

85,59

3

BUDOM Sylwia Szerłomska – Zdziebło

Ul. Kamieńskiego 120/1

51-124 Wrocław

Oferta odrzucona

 

4

NORM-HAUS Usługi Inwestycyjne Janusz Jelonek

Ul. Zdroje 10C

46-300 Olesno

90

10

100

5

PPUH MARKO Marek Bernacki

Gajków, ul. Poprzeczna 6

55-002 Kamieniec Wrocławski

89,34

10

99,34

6

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

ASSA-TANNHAUSER GATE Sp. z o.o.

Ul. Mielczarskiego 60A

51-663 Wrocław

59,12

8

67,12

7

PPHU MAR-DOM Sp. z o.o.

Godzikowie, ul. Wierzbowa 4

55-200 Oława

66,23

10

76,23

           

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności