Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  15-07-2015 | 23:09
data ostatniej modyfikacji:  15-07-2015 | 23:09
Zawiadomienie o wyborze oferty 15.07.2015, 23:11

Czernica, dnia 15.07.2015r.

GKiI.271.2.3.2015.KM

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez wykonawcę:

DDTHERM Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śląskich 9

47-171 Rozmierka

za cenę brutto: 1 317 915,31 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 31/100).

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy uzyskała największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Cena ofertowa

(zł brutto)

Punktacja w kryterium cena

Termin gwarancji i rękojmi

(miesiące)

Punktacja w kryterium termin gwarancji i rękojmi

Łączna punktacja

1

Konsorcjum:

(LIDER) MAKINUS Sp. z o.o

Ul. Św. Mikołaja 56/57

50-127 Wrocław

(PARTNER KONSORCJUM) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe

DUR-FAN s.c. Franciszek Duduś, Rafał Duduś

Ul. Górecka 65A

54-060 Wrocław

(PARTNER KONSORCJUM) WASBUD Robert Wąs

Ul. Wrocławska 51

49-200 Grodków

2 226 941,01

 

53,26

60

10

63,26

2

MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Łozienica, ul. Prosta 26

72-100 Goleniów

2 445 491,04

48,50

60

10

58,50

3

PHUP „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowieckie Spółka jawna

Jaskrów, ul. Częstochowska 213

42-244 Mstów

2 035 650,00

58,27

60

10

68,27

4

DDTHERM Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śląskich 9

47-171 Rozmierka

1 317 915,31

90

60

10

100

5

Konsorcjum:

(LIDER) Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne

w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. Melioracyjne 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

(PARTNER KONSORCJUM) Zakład Inżynierii Sanitarnej WINSAN

Lech Walkiewicz Zbigniew Warwarko Sp. j.

Ul. 3 Maja 8B

57-410 Ścinawka Średnia

2 111 078,41

56,19

60

10

66,19

6

MIKO-TECH Sp. z o.o.

Ul. Świerczewskiego 11B

43-170 Łaziska Górne

3 453 387,61

34,35

60

10

44,35

7

WODROL Teodor Świątecki

Ul. Wilczycka 14

55-093 Kiełczów

1 906 500,00

62,21

60

10

72,21

8

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 12-14

58-100 Świdnica

1 669 149,24

71,06

60

10

81,06

9

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kształtowania Środowiska „POL-LAS” Kazimierz Mazur

Ul. Obornicka 32/8

51-113 Wrocław

2 910 172,53

40,76

60

10

50,76

10

PEBUD Sp. z o.o.

Ul. Krośnieńska 16/18

54-436 Wrocław

2 009 442,69

59,03

60

10

69,03

11

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

Ul. Południowa 1

56-400 Oleśnica

1 461 903,45

81,14

36

6

87,14

  
Zamieszczono na:

tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

www.bip.czernica.pl

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności