Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  26-03-2015 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2015 | 13:55
Zawiadomienie o wyborze oferty 26.03.2015, 13:01

Czernica, dnia 26.03.2015r.

GKiI.271.2.2.2015.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Modernizacja ulicy Głównej w miejscowości Gajków, gmina Czernica

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę:

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.

Ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie

za cenę brutto: 286 105,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych 50/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy przedstawia największa ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Punktacja

w kategorii cena

Punktacja

w kategorii termin gwarancji i rękojmi

Punktacja ogółem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.

Ul. Oławska 26a

49-300 Brzeg

82,12

10

92,12

2

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.

Ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie

90

10

100

3

ECO-INSTAL ZAŁUBSCY Sp. z o.o.

Ul. Techników 7a

55-220 Jelcz-Laskowice

71,69

6

77,69

 

 

 

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności