Zamówienia publiczne 2015

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  12-03-2015 | 15:07
data ostatniej modyfikacji:  12-03-2015 | 15:07
Sukcesywna dostawa kruszywa 12.03.2015, 15:03

Czernica, dnia 12.03.2015r.

GKiI.271.2.1.2015.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę pn. Sukcesywna dostawa kruszywa

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232, zwana dalej ustawą) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę:

MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA

Wilczyce, ul. Wilczycka 5

51-361 Wrocław

za cenę brutto: 148 104,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto cztery złote)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Przyznana punktacja

1

Firma Handlowa „EURO-STANDARD” s.c.

Andrzej Król, Antoni Król

Ul. Strzelecka 53a, 45-525 Opole

87,90

2

MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA

Wilczyce, ul. Wilczycka 5

51-361 Wrocław

100

3

Transport Ciężarowy Rafał Andrusyn

Chrząstawa Mała, ul. Leśna 69

55-003 Czernica

97,88

 

  

Zamieszczono na:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności