Zapytania ofertowe 2015

Archiwum zapytań ofertowych


Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim (w podziale na 5 części) 16.02.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim 16.03.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Wymiana grzejników w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy 25.03.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie płyty boiska trawiastego w Chrząstawie Wielkiej 25.03.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Instalacja opomiarowania zużycia energii cieplnej w ramach termomodernizacji budynków komunalnych Gminy Czernica 08.05.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis powdrożeniowy automatycznego systemu monitoringu kosztów i zużycia nośników energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Czernica 13.07.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont instalacji elektrycznej budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy – etap I wraz z wymianą opraw oświetleniowych na typu LED 24.07.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie tablicy informacyjnej 28.09.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie tablic informacyjnych 07.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa fabrycznie nowych instrumentów muzycznych 16.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Przeszycie lub przeróbka strojów ludowych 16.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie strojów ludowych 16.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie butów ludowych 16.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Wykonanie metek z materiału 16.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont toalety damskiej, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, w budynku Urzędu Gminy w Czernicy 22.10.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych 05.11.2015
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa jaj dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy 30.12.2015
więcej »»»
Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy 30.12.2015
więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności