ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 126 19.10.2015
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ...   więcej »»»
Zarządzenie nr 125 15.10.2015
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych   więcej »»»
Zarządzenie nr 124 20.10.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 123 14.10.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Projektu wykonawczego Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach"   więcej »»»
Zarządzenie nr 122 16.10.2015
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 121 09.10.2015
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.118.2013 z dnia 30.12.2013 o powołaniu Jednostki Realizującej Projekt   więcej »»»
Zarządzenie nr 120 09.10.2015
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Czernica, w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej i senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 119 09.10.2015
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej i senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 118 05.10.2015
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na terenie Gminy Czernica wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 117 05.10.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 116 23.09.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 115 24.09.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 114 23.09.2015
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania zasad wynajmu i opieki nad świetlicami wiejskimi Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 113 18.09.2015
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Czernica na rok 2016   więcej »»»
Zarządzenie nr 112 16.09.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 111 16.09.2015
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.100.2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 110 15.09.2015
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 109 15.09.2015
zmieniające regulamin wynagradzania Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 108 16.09.2015
w sprawie zamian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 107 09.09.2015
w sprawie powołanie Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Gminie Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności