ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2015

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 146 25.01.2016
w sprawie umorzenia czynszu   więcej »»»
Zarządzenie nr 145 07.01.2016
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 144 31.12.2015
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 143 31.12.2015
uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości   więcej »»»
Zarządzenie nr 142 15.12.2015
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Czernica regulaminu okresowej oceny pracowników   więcej »»»
Zarządzenie nr 141 17.12.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 140 15.12.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 139 11.12.2015
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok   więcej »»»
Zarządzenie nr 138 16.12.2015
w sprawie przekazania boiska wielofunkcyjnego Szkole Podstawowej w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 137 07.12.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 136 01.12.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 135 13.11.2015
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 134 16.11.2015
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 133 04.11.2015
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych   więcej »»»
Zarządzenie nr 132 30.10.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 131 30.10.2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika   więcej »»»
Zarządzenie nr 130 29.10.2015
o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady działalności Pożytku Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 129 30.10.2015
w sprawie przeznaczenia lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Czernica na lokal socjalny   więcej »»»
Zarządzenie nr 128 21.10.2015
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 127 23.10.2015
w sprawie zamian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności