INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  24-08-2017 | 08:47
data ostatniej modyfikacji:  24-08-2017 | 08:47
data wytworzenia dokumentu:  24-08-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 30 sierpnia 2017r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej oraz w sprawie przejęcia należności i zobowiązań po włączeniu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Czernicy do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy,

2/ określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej oraz w sprawie przejęcia należności i zobowiązań po włączeniu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim,

3/ uchylenia uchwały nr 9/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobrzykowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy działkom nr 396/2, 15/2 w Dobrzykowicach,

4/ uchylenia uchwały nr 2/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kamieniec Wrocławski z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy dla części działki nr 31/12 w Kamieńcu Wrocławskim,

5/ uchylenia uchwały nr 2/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wojnowice z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy działce nr 85/8 w Wojnowicach,

6/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok,

7/ w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica,

8/ udzielenia pomocy finansowej w formie  dotacji celowej Gminie Czersk na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach,

9/uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice zachód
(część A), gmina Czernica.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad Rady.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Czernica
 

Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności