INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  18-05-2017 | 14:55
data ostatniej modyfikacji:  18-05-2017 | 15:01
data wytworzenia dokumentu:  18-05-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Czernica dnia 24 maja 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej  3 (pok. nr 19).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z chodnikiem od ronda BŁD do Kamieńca Wrocławskiego w km 9+915 – 10+950”,

2/  w sprawie zmiany uchwały nr XIX/147/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 11 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D polegająca na wykonaniu odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrząstawa Wielka”,

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia placówek wsparcia dziennego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy,

5/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok,

6/ zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica,

7/ nadania Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach imienia Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski,

8/ zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu Gminy Czernica,

9/ nadania nazwy ulicy „Jeszkowicka” w miejscowości Nadolice Wielkie,

10/ nadania nazwy ulicy „Festynowa” w miejscowości Kamieniec Wrocławski.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad Rady.

                             Przewodniczący

                             Rady Gminy Czernica


POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności