INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  21-12-2017 | 07:46
data ostatniej modyfikacji:  27-12-2017 | 17:14
data wytworzenia dokumentu:  21-12-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 28 grudnia 2017r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

  Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok;
2)    wydatków budżetowych,, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
3)    zmiany uchwały nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2017r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”.
4)    w sprawie dotacji udzielanych dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Czernica jest organem rejestrującym.
5)     budżetu Gminy Czernica na  2018 rok.
6)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernicy na lata 2018-2027.
7)    w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad Rady.
                                                                                  

Przewodniczący
Rady Gminy Czernica
                          
Leszek Kusiak

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności