INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  08-12-2017 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  08-12-2017 | 14:49
data wytworzenia dokumentu:  08-12-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Czernica dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie         
    międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie wójta gminy z działalności za okres międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy Czernica ze swojej działalności w 
    2017r.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica”;
2)    uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czernica na lata 2018-2020;
3)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2018r.;
4)    uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice;
5)    zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
10.Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad Rady.
                                                                                  

Przewodniczący
Rady Gminy Czernica
                          
Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności