INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  12-10-2017 | 13:28
data ostatniej modyfikacji:  12-10-2017 | 13:28
data wytworzenia dokumentu:  12-10-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Czernica dnia 18 października 2017r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica,

2/ zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok,

3/ zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad Rady.

                                                                                  

 

Przewodniczący
Rady Gminy Czernica

 
Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności