INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  10-10-2017 | 19:48
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2017 | 09:13
data wytworzenia dokumentu:  10-10-2017
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu
i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
dnia 13 października 2017r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

 

Porządek posiedzenia:

1.      Uwagi z konsultacji społecznych do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla gminy Czernica na lata 2017 – 2022.

2.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica,

2/zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok,

3/ zmiany uchwały nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.

3.      Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Czernica

 
Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE MATERIAŁY

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności