INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  15-02-2018 | 14:44
data ostatniej modyfikacji:  15-02-2018 | 14:44
data wytworzenia dokumentu:  15-02-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej


Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia
21 lutego 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.

Porządek posiedzenia:

1.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
2.    Zapoznanie się z sytuacja bezdomności i bezrobociem oraz sytuacją osób starszych i samotnych na terenie gminy.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy różne.Przewodniczący Komisji

Ryszard Wychudzki

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności