INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  24-01-2018 | 20:26
data ostatniej modyfikacji:  25-01-2018 | 08:44
data wytworzenia dokumentu:  24-01-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej
Zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 2 lutego 2018r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).
 
  Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
2) zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027;
3) przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica na lata 2017-2032”;
4) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2018.
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad Rady. 
                                                                                   
 
Przewodniczący
Rady Gminy Czernica
                           

Leszek Kusiak 

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności