INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  22-08-2018 | 15:59
data ostatniej modyfikacji:  22-08-2018 | 15:59
data wytworzenia dokumentu:  22-08-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej


Zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Czernica dnia 29 sierpnia 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
2)    zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027;
3)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernica i ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
1)    zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czernicy;
2)    zmiany uchwały w spawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernica.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności