INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  31-07-2018 | 09:31
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2018 | 09:44
data wytworzenia dokumentu:  31-07-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Czernica dnia 3 sierpnia 2018r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:


1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok,
2)    zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027,
3)    zmiany uchwały nr XL/331/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
4.    Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności