INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  30-05-2018 | 17:51
data ostatniej modyfikacji:  30-05-2018 | 17:51

Zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 6 czerwca 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:
1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
2)    zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027;
3)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica;
4)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu elektrowni wodnej w obrębie Jeszkowice, gmina Czernica;
5)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice - ul Dębowa;
6)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Wojnowice – ul. Klonowa;
7)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe – ul. Malinowa.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności