INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  02-05-2018 | 15:15
data ostatniej modyfikacji:  02-05-2018 | 15:15
data wytworzenia dokumentu:  02-05-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 9 maja 2018r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:
1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany uchwały nr XXXIX/325/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernica;
2)    ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica;
3)    określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i kryteriów wyboru ofert.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności