INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  24-10-2018 | 18:58
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2018 | 18:58
data wytworzenia dokumentu:  24-10-2018
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

Zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Czernica dnia 30 października 2018r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Statutu Gminy Czernica;
2)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
3)    zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
4)    określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
5)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Małe;
6)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice;
7)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice;
8)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Gajków.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad Rady.Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności