INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  04-10-2018 | 14:44
data ostatniej modyfikacji:  04-10-2018 | 14:44
autor dokumentu: K.Pindera

Niniejszym zawiadamiam, że wznowienie obrad sesji Rady Gminy Czernica przerwanej w dniu 3 października 2018 r., odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. o godzinie 16.00 w sali nr 19 w Urzędzie Gminy Czernica.

Porządek przerwanej sesji rozpocznie się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Czernica.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności