INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  27-09-2018 | 08:39
data ostatniej modyfikacji:  27-09-2018 | 08:41
autor dokumentu: K.Pindera

Proponowany porządek obrad:

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
2)    zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027;
3)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie;
4)    zmiany Statutu Gminy Czernica;
5)    wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
6)    zmiany uchwały nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica;
7)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernica i ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
8)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I – od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej".
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
9.    Wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad Rady.
 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności