INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2014-2018

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  21-09-2018 | 20:23
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2018 | 20:49
autor dokumentu: K.Pindera

Porządek posiedzenia:

1.    Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok;
2)    zmiany uchwały nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027;
3)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie;
4)    zmiany Statutu Gminy Czernica;
5)    wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
6)    zmiany uchwały nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica;
7)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Czernica i ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Czernica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
8)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP I – od ul. Wrocławskiej do ul. Modrzewiowej".
2.    Sprawy różne.

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności